Lejla Sarajlić

je diplomirala 2017. godine na Pravnom fakultetu u Sarajevu, a nakon postdiplomskog studija je stekla stručno zvanje magistre prava. Od tada je obavljala poslove advokatske pripravnice, na kojem mjestu se osposobljavala za samostalno obavljanje poslova pravnog savjetovanja i zastupanja pred upravnim organima i sudovima. Tokom tri godine, koliko je dio našeg tima, Lejla je svoj fokus usmjerila na oblast građanskog i poslovnog prava, te radnog prava. Od samog početka je učestvovala kao članica pravnog tima u različitim projektima te je uspješno položila pravosudni ispit krajem 2021. godine. Kao stručna saradnica Lejla je posebno i predano uključena u pružanje podrške klijentima u oblasti građanskog prava, poslovnog prava i radnog prava, pokazujući široko praktično znanje i vještine rješavanja pravnih pitanja sa izrazitim razumijevanjem za potrebe klijenata.