Elma Veledar Arifagić

je partner i jedan od osnivača advokatskog ureda dmb partners i advokat je sa 19 godina iskustva u pravnom savjetovanju. Tokom svoje pravne karijere Elmin fokus je bio na poslovnom, radnom, građanskom i pravu zaštite podataka. Zahvaljujući višegodišnjem radu na predmetima koji se vode pred Evropskim sudom za ljudska prava (ESLJP), dobro su joj poznati evropski standardi koje je ustanovio taj sud, a koji su primjenjivi u svim oblastima prava kojima se bavi. U svom svakodnevnom radu Elma pruža pravne savjete domaćim i međunarodnim poslovnim subjektima iz različitih oblasti poslovanja, uključujući bankarski sektor, proizvodnju i usluge, te zastupa domaće i međunarodne klijente u privrednim i radnim sporovima, te sporovima naknade štete, pred sudovima u BiH i u postupcima pred ESLJP.

Elma je redovna predavačica iz oblasti ljudskih prava, a dugogodišnja je pravna savjetnica nevladine organizacije iz oblasti ljudskih prava, AIRE Centra iz Londona, na raznim projektima koji pružaju neposrednu podršku pravosuđu u BiH. Također je certificirana predavačica Programa Vijeća Evrope o ljudskim pravima za pravnike (HELP). Osim toga je i glavna urednica pravnog biltena Pravna hronika koji pruža relevantne informacije o razvoju sudske prakse od značaja za sve pravnike u BiH.