flexile-white-logo
dmb consulting je sestrinska firma advokatskog ureda dmb partners. Pružamo konsultantske i pravne usluge pravnim licima i organizacijama, uključujući usluge savjetovanja u projektima pravne reforme, menadžmenta procesa, te unapređenja organizacije poslovanja. Mi smo pravni i ekonomski stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u istraživanju, analiziranju i definisanju inovativnih pravnih i poslovnih rješenja klijentima iz različitih industrija.

Naši klijenti su međunarodne i multinacionalne organizacije u Bosni i Hercegovini, razvojne agencije i njihovi projekti. Nudimo:

  • Pravne analize domaćih zakona i propisa, kao i propisa EU, uključujući procjene usklađenosti legislative BiH sa propisima EU, fokusirajući se na one oblasti koje direktno i indirektno utiču na organizaciju i funkcionisanje poslovnog okruženja u BiH;
  • Prijedloge izmjene propisa na različitim nivoima organizacije (zakona, podzakonskih akata, pravilnika i sl.) uključujući pripremu prijedloga politika i učešće u različitim radnim grupama sa zainteresovanim stranama;
  • Stručno obrazovanje pravnih stručnjaka i članova poslovne zajednice, posebno u oblasti korporativnog i radnog prava, upravljanja procesima i ljudima.

Osnivači smo i implementatori Škole radnog prava u Sarajevu, prve sveobuhvatne profesionalne edukacije iz oblasti radnog prava, namijenjene pravnicima i stručnjacima za upravljanje ljudskim resursima.