Dina Duraković

je voditeljica advokatskog ureda dmb partners i advokat sa više od 19 godina iskustva u oblasti pravnog savjetovanja lokalnih i međunarodnih kompanija u BiH. Dina se fokusira na M&A transakcije, poslovno i radno pravo, te na zaštitu konkurencije. Redovno savjetuje finansijske institucije, globalne korporacije i lokalne biznise aktivne u industrijskoj proizvodnji, maloprodaji, IT i drugim vrstama usluga. Dina zastupa klijente u kompleksnim međunarodnim pravnim poslovima i učestvovala je u nekima od najvećih transakcija u zemlji u posljednjih 10 godina. Redovno drži obuke i edukacije na različitim obrazovnim institucijama u oblasti poslovnog i radnog prava.

Dina je uključena u rad nekoliko lokalnih nevladinih organizacija koje se fokusiraju na zaštitu i promociju ljudskih prava i razvoj start-up/a i mikro kompanija u BiH.