Armin Hadžić

je partner i jedan od osnivača dmb partners. Armin je advokat sa bogatim iskustvom u bankarskom i finansijskom sektoru, građanskom pravu, privrednom pravu i pravu iz oblasti osiguranja. Posebno se ističe Arminovo iskustvo od preko 10 godina u pružanju pravne podrške klijentima u finansijskim regulatornim pitanjima. Klijenti ga često angažuju u sudskim i vansudskim postupcima naplate dugova kao i u postupcima i projektima koji se tiču provedbe propisa i uključuju finansijske institucije, regulatorne organe i nadležne agencije. Osim toga, specijalizirao se za zastupanje klijenata u građanskim i privrednim sporovima i sporovima iz oblasti osiguranja, ali i u upravnim postupcima pred nadležnim institucijama. U posebnom fokusu njegovog rada je farmaceutska industrija, u kojoj ima široko iskustvo kada je riječ o regulatornim pitanjima, ali i u rješavanju sporova koji se tiču farmaceutskih kompanija.