Adnan Šerbečić

je diplomirao 2018. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Adnan je postao član našeg tima još kao student a trenutno obavlja poslove advokatskog pripravnika. Od samog početka rada u timu, Adnan je pokazao veliko interesovanje za razumijevanje složenih pravnih problema i dilema, te posebnu želju za radom na predmetima iz oblasti privrednog i korporativnog prava, kao i radnog prava. Takva motivacija ga je u kratkom roku dovela do toga da je bio uključen u međunarodne pravne transakcije i složene projekte preuzimanja poslovnih subjekata (M&A). Adnan ima istančan osjećaj za potrebe klijenata, kako pravne tako i poslovne, i značajan je član našeg tima koji redovno učestvuje u svim M&A i korporativnim projektima ureda.